ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ-ΑΠΟ TO ΓΕΡΗΕΤ