Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
21/2017 13/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
22/2017 13/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
23/2017 13/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
19/2017 09/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
14/2017 09/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
15/2017 09/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
18/2017 06/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
17/2017 05/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
20/2017 02/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
13/2017 31/01/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων