Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
15/2020 23/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
12/2020 22/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
9/20 22/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
8/20 21/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
13/2020- 21/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
175/2019 20/01/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
10/2020 20/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
175/20 20/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
11/2020 17/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
7/2020 13/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων