Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
50/2017 29/03/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
51/2017 24/03/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
47/2017 23/03/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
46/2017 22/03/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
43/2017 21/03/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
44/2017 21/03/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
45/2017 21/03/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
42/2017 19/03/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
41/2017 17/03/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
40/2017 17/03/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων