Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνουαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνου
86/2019 04/06/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
86/2018 24/04/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
86/2017 16/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
86/2020 10/06/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
85/2020 09/06/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
85/2020 09/06/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
85/2019 04/06/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
85/2019 04/06/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
85/2018 24/05/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
85/2017 16/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων