Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςφθίνουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
71/2017 08/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
72/2017 09/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
83/2017 11/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
77/2017 12/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
78/2017 12/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
79/2017 12/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
80/2017 12/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
81/2017 12/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
82/2017 12/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
73/2017 12/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων