Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνουαύξουσα ταξινόμηση
178/2018 09/07/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
424/2018 13/11/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
165/2019 06/12/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
11/2018 24/01/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
268/2018 29/08/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
73/2020 25/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
57/2017 18/04/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
365/18 30/09/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
102/2019 23/07/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
153/2017 13/09/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων