Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
29/2020 18/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
30/2020 18/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
27/2020 11/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
26/2020 10/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
26/2020 10/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
28/2020 10/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
25/2020 08/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
24/2020 02/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
22/2020 29/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
23/2020 29/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων