Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνουαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνου
89/2018 26/04/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
89/2017 17/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
88/2020 18/06/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
88/2020 18/06/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
88/2019 06/06/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
88/2019 06/06/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
88/2018 07/05/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
88/2017 16/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
87/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
87/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων