Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνουαύξουσα ταξινόμηση
368/18 02/10/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
159/2017 22/09/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
15/2020 23/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
213/2018 24/07/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
11/19 18/01/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
36/19 21/02/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
47/2018 19/03/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
309/2018 11/09/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
94/2017 23/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
135/2019 25/09/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων