Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
43/20 08/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
41/2020 02/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
42/2020 02/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
40/2020 30/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
39/2020 18/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
38/2020 15/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
37/2020 12/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
36/2020 11/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
35/2020 05/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
34/2020 04/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων