Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνουαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνου
90/2017 22/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
9/20 22/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
9/20 22/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
9/19 17/01/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
89/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
89/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
89/2019 06/06/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
89/2019 06/06/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
89/2018 26/04/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
89/2017 17/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων