Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςφθίνουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
59/2017 24/04/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
61/2017 24/04/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
65/2017 24/04/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
63/2017 25/04/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
64/2017 27/04/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
66/2017 02/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
68/2017 04/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
67/2017 05/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
69/2017 06/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
70/2017 06/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων