Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνουαύξουσα ταξινόμηση
40/19 23/02/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
18/2017 06/02/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
87/2018 30/04/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
340/18 19/09/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
136/2019 26/08/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
128/2017 24/07/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
179/2018 11/07/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
428/2018 22/11/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
49/20 16/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
14/2018 30/01/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων