Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
46/2020 13/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
47/2020 13/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
45/2020 10/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
44/2020 09/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
43/20 08/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
41/2020 02/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
42/2020 02/04/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
40/2020 30/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
39/2020 18/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
38/2020 15/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων