Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
168/2019 16/12/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
167/2019 10/12/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
175/2019 09/12/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
166/2019 09/12/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
175/2019 09/12/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
165/2019 06/12/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
164/2019 02/12/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
163/2019 25/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
161/2019 22/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
162/2019 14/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων