Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
69/2020 19/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
68/2020 18/05/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
61/20 15/05/2020 Αξιολόγηση Διευκρινήσεων Παροχέα
62/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
66/2020 14/05/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
64/2020 14/05/2020 Αξιολόγηση Διευκρινήσεων Παροχέα
67/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
65/2020 12/05/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
65/2020 12/05/2020 Αξιολόγηση Διευκρινήσεων Παροχέα
επαναφορά 33/17 11/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων