Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνουαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνου
επαναφορά 33/17 11/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
επαναφορά 33/17 11/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
99/2019 10/07/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
99/2019 10/07/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
99/2018 10/05/2018 Απάντηση στον Παραπονούμενο
99/2017 29/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
98/2019 03/07/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
98/2019 03/07/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
98/2018 09/05/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
98/2017 28/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων