Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνουαύξουσα ταξινόμηση
207/18 23/07/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
4/2019 14/01/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
11/2020 17/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
33/2018 28/02/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
286/2018 10/09/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
29/19 16/02/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
88/2017 16/05/2017 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
390/2018 18/10/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
123/2019 30/08/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
236/2018 09/08/2018 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων