Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
24/2020 02/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
22/2020 29/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
23/2020 29/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
21/2020 27/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
16/2020 27/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
20/2020 27/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
17/2020 25/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
18/2020 25/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
19/2020 25/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
14/2020 23/01/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων