Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
36/2020 11/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
35/2020 05/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
34/2020 04/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
32/2020 03/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
33/2020 03/03/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
31/2020 20/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
29/2020 18/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
30/2020 18/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
27/2020 11/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
26/2020 10/02/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων