Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
72/2020 21/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
69/2020 19/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
68/2020 18/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
61/20 15/05/2020 Αξιολόγηση Διευκρινήσεων Παροχέα
62/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
66/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
64/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
67/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
65/2020 12/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
65/2020 12/05/2020 Αξιολόγηση Διευκρινήσεων Παροχέα

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων