Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
92/2020 23/06/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
90/2020 19/06/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
91/2020 19/06/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
87/2020 18/06/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
88/2020 18/06/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
89/2020 18/06/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
86/2020 10/06/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
84/2020 09/06/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
85/2020 09/06/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
82/2020 05/06/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων