Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
71/2020 26/05/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
73/2020 25/05/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
72/2020 21/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
70/2020 21/05/2020 Απάντηση στον Παραπονούμενο
69/2020 19/05/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
68/2020 18/05/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
61/20 15/05/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
62/2020 14/05/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
66/2020 14/05/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
64/2020 14/05/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων