Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
162/2019 14/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
160/2019 11/11/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
159/2019 08/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
158/2019 07/11/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
157/2019 06/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
156/2019 04/11/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
148/2019 01/11/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
155/2019 31/10/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
154/2019 31/10/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
154/2019 29/10/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων