Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
123/2019 30/08/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
122/2019 26/08/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
121/2019 23/08/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
120/2019 21/08/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
119/2019 21/08/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
118/2019 19/08/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
117/2019 12/08/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
115/2019 09/08/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
114/2019 07/08/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
112/2019 07/08/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων