Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
107/2020 11/08/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
108/2020 11/08/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
106/2020 09/08/2020 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
105/2020 05/08/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
103/2020 04/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
104/2020 04/08/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
102/2020 03/08/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
101/2020 02/08/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
100/2020 27/07/2020 Διευκρινήσεις από Παροχέα
99/2020 20/07/2020 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων