ΓΕΡΗΕΤ

Βοηθεια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19    Εβδομάδα 22 – 28 Ιουνίου 2020  
Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19   Εβδομάδα 15 – 21 Ιουνίου 2020
Αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης της Velister Ltd, Ειδικό Μέρος 1 - Υπηρεσίες και Τέλη Υπηρεσιών, Τιμολόγηση και Πληρωμές (ΥΠΥ-Π 2018) και επιβολή ανώτατης...