ΓΕΡΗΕΤ

Βοηθεια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

για τη συλλογή στοιχείων από φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Επί των ακόλουθων προσχεδίων αποφάσεων:   •           Η περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης της Αγοράς Χονδρικής Παροχής σε Σταθερή Θέση Τερματισμού Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δημόσια Τηλεφωνικά Δίκτυα και...
Επί των ακόλουθων προσχεδίων απόφασεων: Η περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης της Αγοράς Τερματισμού Φωνητικών Κλήσεων σε Μεμονωμένα Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας σε επίπεδο χονδρικής και της Επιβολής...