Εργαλείο Διερεύνησης ΣΑΚΔ

Έκταση Αδειούχος Κατηγορία Κατάσταση
22230000 - 22230999 RichReach Corporation (CY) Ltd Γεωγραφικοί Αριθμοί Εκχωρημένος
90010400 - 90010499 RichReach Corporation (CY) Ltd Υπερτιμημένες Κλήσεις/Ψυχαγωγικοί Σκοποί Εκχωρημένος
90011100 - 90011199 RichReach Corporation (CY) Ltd Υπερτιμημένες Κλήσεις/Ψυχαγωγικοί Σκοποί Εκχωρημένος
90014400 - 90014499 RichReach Corporation (CY) Ltd Υπερτιμημένες Κλήσεις/Ψυχαγωγικοί Σκοποί Εκχωρημένος
90040400 - 90040499 RichReach Corporation (CY) Ltd Υπερτιμημένες Κλήσεις/Ψυχαγωγικοί Σκοποί Εκχωρημένος
90910400 - 90910499 RichReach Corporation (CY) Ltd Υπερτιμημένες Κλήσεις/Επιχ., Πληροφ., Μη κερδ. Σκοποί Εκχωρημένος
90977100 - 90977199 RichReach Corporation (CY) Ltd Υπερτιμημένες Κλήσεις/Επιχ., Πληροφ., Μη κερδ. Σκοποί Εκχωρημένος
80040000 - 80040999 RichReach Corporation (CY) Ltd Ελεύθερες Κλήσεις Εκχωρημένος
740 RichReach Corporation (CY) Ltd Κωδικός Εθνικού Σημείου Σηματοδοσίας Εκχωρημένος
161800 - 161899 RichReach Corporation (CY) Ltd 6ψήφια Προθέματα Δρομολόγησης Κλήσεων Εκχωρημένος