Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 32/2015

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με την άρση των υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων της ΑΤΗΚ στην Αγορά Πρόσβασης στο Δημόσιο Τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές (Αγορά 1 της Σύστασης της 17ης Δεκεμβρίου 2007).