ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 08/07/2020
E.g., 08/07/2020
αναφορικά με το Υπόδειγμα Προσφοράς  Διασύνδεσης Χονδρικής Παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων στο μεμονωμένο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της Cablenet Communications Systems Ltd το οποίο...
Ημερίδα ενημέρωσης των παροχέων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και των συνδέσμων καταναλωτών, αναφορικά με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2015 που αφορά στις αλλαγές που...
επί της μεθοδολογίας ανάπτυξης κοστολογικών μοντέλων για τα δίκτυα σταθερής και κινητής, για τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας καθώς επίσης και μοντέλα συμπίεσης περιθωρίου.
επί του περιεχομένου του προσχεδίου της Απόφασης τροποποίησης της περί Καθορισμού του Καθεστώτος των Γενικών Εξουσιοδοτήσεων (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Απόφασης (Κ.Δ.Π. 569/2014), Απόφαση του 2016. 
Αναφορικά με τροποποίηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου “Audit of CYTA’s costing systems and Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to promote...
σχετικά με την παρουσίαση της μελέτης την οποία εκπόνησε ο οίκος συμβούλων Anaysys Mason για λογαριασμό του ΓΕΡΗΕΤ με θέμα ‘Broadband acceleration study for Cyprus’.
επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με την άρση των υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων της ΑΤΗΚ στην Αγορά των Δημοσίως Διαθέσιμων Εθνικών ή /και Τοπικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που...
επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με την άρση των υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων της ΑΤΗΚ στην Αγορά της Εκκίνησης Κλήσεων από το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο που παρέχεται σε...

Σελίδες