ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 08/07/2020
E.g., 08/07/2020
  Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε συνέχεια της αναρτηθείσας κατά την 29ην  Σεπτεμβρίου 2016 σχετικής Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ, ανακοινώνει ότι...
Συμμετοχή της Κύπρου στην Πανευρωπαϊκή Άσκηση Cyber Europe 2016 που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2016.
επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική...
Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική...
αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών  της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στις 01/09/2016 (Έκδοση 2016-2)
Παράταση προθεσμίας υποβολής σχολίων αναφορικά με τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους συμβούους AXON Partners Group Consulting Ltd από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 12:30 μ...
Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης υπ’ αριθμό ΔΔΗΕ 8/2016, κοινοποιούμε τα μοντέλα  Bottom up Fixed Network και Bottom up Mobile Network με εικονικά στοιχεία δεδομένα με στόχο την ενίσχυση της...
επί του προσχεδίου Διατάγματος αναφορικά με την τροποποίηση του περί παροχής Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 247/2013), ως ισχύει.

Σελίδες