ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 13/08/2020
E.g., 13/08/2020
επί του περί τροποποίησης του περί Αδειοδότησης (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) Διατάγματος του 2004(Κ.Δ.Π. 851/2004), Διάταγμα του 2018.
επί του περί τροποποίησης της περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης Απόφασης του 2015 (Κ.Δ.Π. 10/2015), Απόφαση του 2018.
επί του περί Αριθμοδότησης (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες), Διάταγμα του 2018.
επί του περί τροποποίησης του περί Φορητότητας Αριθμών (Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες), Διάταγμα του 2018.
επί του περί Δημοσίευσης των Προδιαγραφών του Εξοπλισμού Τερματικών οι οποίες πρόκειται να συνδεθούν άμεσα ή έμμεσα με το δημόσιο δίκτυο, Διάταγμα του 2017.
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι συνεχίζει την μελέτη και αξιολόγηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση...
επί του περιεχομένου του προσχεδίου του νομοσχεδίου περί της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας (Σύσταση Αρχής, Αρμοδιότητες, Ίδρυση και Λειτουργία Αρχής) με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την...

Σελίδες