ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 09/08/2020
E.g., 09/08/2020
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό...
Ανακοίνωση αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στις 04/08/2015 (Έκδοση 2015-1)
Τοποθέτηση Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον Ημερήσιο Τύπο, καθώς και τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αναφορών σχετικά με το θέμα...
Audit of CYTA’s costing Systems and Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to promote competition in the fixed and mobile electronic communication markets in...
αναφορικά με το προσχέδιο του περί Τροποποίησης του περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 849/2004) ως έχει τροποποιηθεί, Διατάγματος του 2015.
επί του περιεχομένου του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης VELISTER LTD 2015 το οποίο δημοσιεύθηκε στις 26/02/2015.
επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης περί της Εξέτασης της Αγοράς πρόσβασης και προέλευσης (εκκίνηση) κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον...
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex-ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό...

Σελίδες