ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 11/08/2020
E.g., 11/08/2020
Ανακοίνωση σχετικά με τη παράταση που δόθηκε στη Δημόσια Διαβούλευση H.E. 03/2016
αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου 2015 (Έκδοση 2015-1) και περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα Προσφοράς...
Το ΓΕΡΗΕΤ διοργανώνει ημερίδα εμπλεκόμενων φορέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Stakeholder Meeting) που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Απριλίου 2016, στις 08:30, στο ξενοδοχείο Hilton Park (Αίθουσα...
επί της μεθοδολογίας ανάπτυξης των μοντέλων για τα δίκτυα σταθερής και κινητής [Bottom up models for the fixed and mobile networks], καθώς και τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής...
επί του περιεχομένου του προσχεδίου εγγράφου κοινοποίησης  αναφορικά με τον ορισμό Σχετικής Αγοράς, την ανάλυση για την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική...

Σελίδες