ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 11/08/2020
E.g., 11/08/2020
Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Διατάγματος περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο.
  Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε συνέχεια της αναρτηθείσας κατά την 29ην  Σεπτεμβρίου 2016 σχετικής Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ, ανακοινώνει ότι...
Συμμετοχή της Κύπρου στην Πανευρωπαϊκή Άσκηση Cyber Europe 2016 που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2016.
επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική...
Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική...
αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών  της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στις 01/09/2016 (Έκδοση 2016-2)

Σελίδες