ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 06/12/2019
E.g., 06/12/2019
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με το περί Καθορισμού Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Κόστους και Μεθοδολογίας Λογιστικού Διαχωρισμού, Διάταγμα του 2017.
Ανακοίνωση αναφορικά με την αδειοδότηση για άσκηση δραστηριότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών  
Επί του εγγράφου Στρατηγικής Ρύθμισης Αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Περιόδου 4Q2017 – 2019
επί του περιεχομένου του προσχεδίου της περί Τροποποίησης της Απόφασης Επιτρόπου περί Καθορισμού υποχρεώσεων και διαδικασιών για τη δημιουργία και εφαρμογή Πλάνου Διαχείρισης Συχνοτήτων, Απόφασης του...
αναφορικά με το περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Διάταγμα του 2017.
επί του προσχεδίου του περί της έγκρισης οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (κοινοποιημένων οργανισμών) Διάταγμα του 2017
αναφορικά με το  περί ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων Διάταγμα του 2017.
επί του προσχεδίου Διατάγματος αναφορικά με την τροποποίηση του περί παροχής Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 247/2013), ως ισχύει.
Διεξαγωγή Δημόσιας ακρόασης Η.Ε. 1/2017 αναφορικά με την   Τροποποίηση  του Ειδικού Παραρτήματος 2 – Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Bitstream Access) (Έκδοση 2017-2) του Υποδείγματος Προσφοράς...
επί του περιεχομένου του προσχεδίου του περί Τροποποιήσεως του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος του 2010, ΚΔΠ 462/2010, Διατάγματος του 2017.

Σελίδες