ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 21/11/2019
E.g., 21/11/2019
Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική...
αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών  της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στις 01/09/2016 (Έκδοση 2016-2)
Παράταση προθεσμίας υποβολής σχολίων αναφορικά με τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους συμβούους AXON Partners Group Consulting Ltd από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 12:30 μ...
Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης υπ’ αριθμό ΔΔΗΕ 8/2016, κοινοποιούμε τα μοντέλα  Bottom up Fixed Network και Bottom up Mobile Network με εικονικά στοιχεία δεδομένα με στόχο την ενίσχυση της...
επί του προσχεδίου Διατάγματος αναφορικά με την τροποποίηση του περί παροχής Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 247/2013), ως ισχύει.
Αναφορικά με το έργο «Audit of CYTA’s costing systems and Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to promote competition in the fixed and mobile communication...
Αναφορικά με  τη Νέα έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης ΑΤΗΚ (Έκδοση 2016-2), όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ την 1/7/2016.
Αναφορικά με  τη Νέα έκδοση του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης τον Τοπικό Βρόχο της  ΑΤΗΚ (Έκδοση 2016-1), όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ την 1/7/2016.

Σελίδες