ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 10/12/2019
E.g., 10/12/2019
Διαγωνιστικό έγγραφο για την παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης εργασιών διοικητικής φύσεως για το ΓΕΡΗΕΤ
Ο Επίτροπος, κατόπιν αξιολόγησης σχετικού αιτήματος της PRIMETEL PLC  για επίλυση διαφοράς ανάμεσα στην PRIMETEL PLC και την ΑΤΗΚ, έκρινε, ότι υπάρχει αντικείμενο επίλυσης διαφοράς και ανακοινώνει...
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι προβαίνει σε μελέτη και αξιολόγηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση,...
Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Διατάγματος περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο.
  Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε συνέχεια της αναρτηθείσας κατά την 29ην  Σεπτεμβρίου 2016 σχετικής Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ, ανακοινώνει ότι...
Συμμετοχή της Κύπρου στην Πανευρωπαϊκή Άσκηση Cyber Europe 2016 που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2016.

Σελίδες