ΕΙΔΗΣΕΙΣ

E.g., 15/08/2020
E.g., 15/08/2020
Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19    Εβδομάδα 29 Ιουνίου – 5 Ιουλίου 2020
Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19    Εβδομάδα 22 – 28 Ιουνίου 2020  
Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19   Εβδομάδα 15 – 21 Ιουνίου 2020
Αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης της Velister Ltd, Ειδικό Μέρος 1 - Υπηρεσίες και Τέλη Υπηρεσιών, Τιμολόγηση και Πληρωμές (ΥΠΥ-Π 2018) και επιβολή ανώτατης...
Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19    Εβδομάδα 8 – 14 Ιουνίου 2020
σχετικά με την Αξιολόγηση του Πανεπιστημίου Κύπρου ως  Διαχειριστή για την εκχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη «.cy» και την Εισήγησή του για επαναδιορισμό, για την περίοδο από 11/08/2020 έως 11/08/...

Σελίδες