Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

αναφορικά με το περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Διάταγμα του 2017.

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με το περί  το περί έγκρισης  οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (κοινοποιημένων οργανισμών), Διάταγμα του 2017.

Αναφορικά με το  περί ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων Διάταγμα του 2017.

επί του προσχεδίου Διατάγματος αναφορικά με την τροποποίηση του περί παροχής Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 247/2013), ως ισχύει.

Διεξαγωγή Δημόσιας ακρόασης Η.Ε. 1/2017 αναφορικά με την   Τροποποίηση  του Ειδικού Παραρτήματος 2 – Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Bitstream Access) (Έκδοση 2017-2) του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΑΤΗΚ στις 17/7/2017.

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης Επιτρόπου αναφορικά με την αξιολόγηση διορισμού Διαχειριστή Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .cy.

Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Διατάγματος περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο.

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την Ανάλυση για την ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Παροχέα με Σημαντική Ισχύ στη Σχετική Αγορά και την επιβολή Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Τοπικής Πρόσβασης σε Σταθερή Θέση (Αγορά 3α).

Σελίδες