Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου όπως προβεί σε τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο της ΑΤΗΚ , ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του οργανισμού κατά την 13 Οκτωβρίου 2010

επί του περιεχομένου των τροποποιήσεων του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ενοικίασης Γραμμής ΑΤΗΚ (ΥΠΥ ΧΕΓ) ΑΤΗΚ 2010.

επί του περιεχομένου των τροποποιήσεων του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης VELISTER LTD.

αναφορικά με την πρόθεση του ΕΡΗΕΤ όπως προβεί σε Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Κινητό Δίκτυο της ΑΤΗΚ, ως αυτό δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του οργανισμού κατά την 23ην Φεβρουαρίου 2011.

αναφορικά με την πρόθεση του ΕΡΗΕΤ να τροποποιήσει το Υπόδειγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο και Υποβρόχο της ΑΤΗΚ 2012.

αναφορικά με την πρόθεση του ΕΡΗΕΤ να τροποποιήσει το Υποδείγμα Προσφοράς Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης της ΑΤΗΚ 2012.

σχετικά με την Απόφαση Επιτρόπου αναφορικά με τον καθορισμό πλαισίου τελών για την παροχή προϊόντων διευκολύνσεων για πρόσβαση σε υποστατικά τελικών χρηστών

επί του περιεχομένου των τροποποιήσεων του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης VELISTER LTD 2013

Σελίδες