Ολοκληρωθείσες Δημόσιες Διαβουλεύσεις

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου όπως προβεί σε τροποποίηση του τελών ως εμπεριέχονται στο Παράρτημα 3 του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στο Τοπικό Βρόχο της CYTA όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της κατά την 19ην Φεβρουαρίου 2009.

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου να τροποποιήσει το Παράρτημα 2 του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ενοικίασης Γραμμής της CYTA όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της (www.cyta.com.cy) κατά την 19ην Φεβρουαρίου 2009.

αναφορικά με την πρόθεση του να τροποποιήσει το Παράρτημα 2 του Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης της CYTA όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της (www.cyta.com.cy) κατά την 19ην Φεβρουαρίου 2009.

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου όπως προβεί σε τροποποίηση των Παραρτημάτων του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης της CYTA όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της κατά την 2ην Σεπτεμβρίου 2009.

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου όπως προβεί σε τροποποίηση των Παραρτημάτων του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΥΠΑΠΤΒ) της CYTA όπως αυτό δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στην ιστοσελίδα της κατά την 2ην Σεπτεμβρίου 2009.

αναφορικά με την πρόθεση του Επιτρόπου όπως προβεί σε τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης της ΑΤΗΚ , ως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του οργανισμού κατά την 13 Οκτωβρίου 2010.

Σελίδες