Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για πώληση ή ενοικίαση κτιρίου για ΓΕΡΗΕΤ/ ΑΨΑ-Εθνικό CSIRT

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Επίτροπος Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς πώληση ή ενοικίαση κτίριο στην Επαρχία Λευκωσίας.