Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης υπ’ αριθμό ΔΔΗΕ 08/2016

Παράταση προθεσμίας υποβολής σχολίων αναφορικά με τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους συμβούους AXON Partners Group Consulting Ltd από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 12:30 μ.μ..