Νέα ανακοίνωση αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της την 9η Μαρτίου 2017 (Έκδοση 2017-1)

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι συνεχίζει την μελέτη και αξιολόγηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, θα προβεί σε δημοσίευση ανακοίνωσης για διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης σχετικά με το πιο πάνω θέμα, καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους.Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι συνεχίζει την μελέτη και αξιολόγηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ και εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, θα προβεί σε δημοσίευση ανακοίνωσης για διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης σχετικά με το πιο πάνω θέμα, καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους.