ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η.Ε. 08/2018

Επί του περιεχομένου του προσχεδίου της περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στην  Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (Αγορά 4 της Σύστασης 2014/710/EE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Χονδρική παροχή πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση), Απόφαση του 2018

Σχετικά Έγγραφα: 
Επί του περιεχομένου του προσχεδίου της περί των αποτελεσμάτων Εξέτασης Αγοράς και της Επιβολής Ρυθμιστικών Μέτρων στον Οργανισμό με Σημαντική ισχύ στην  Χονδρική Αγορά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (Αγορά 4 της Σύστασης 2014/710/EE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Χονδρική παροχή πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση), Απόφαση του 2018
Έγγραφο Κοινοποίησης αναφορικά με τον Ορισμό της Χονδρικής Αγοράς Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (Αγορά 4)
Απόφαση Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY/2018/2084: Χονδρική παροχή πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση στην Κύπρο