Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 05/2017

Αναφορικά με το  περί ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων Διάταγμα του 2017.

Σχετικά Έγγραφα: 
Το περί ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων Διάταγμα του 2017 καταργεί και αντικαθιστά τους περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού Κανονισμούς, Κ.Δ.Π. 332/2003 και Κ.Δ.Π. 27/2006 και εναρμονίζει πλήρως την οδηγία 2014/53/ΕΚ