Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 02/2017

Πρωτεύουσες καρτέλες

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης Επιτρόπου αναφορικά με την αξιολόγηση διορισμού Διαχειριστή Διαδικτυακών Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .cy.