Δημόσια Διαβούλευση Η. Ε. 17/2015

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης περί της Εξέτασης της Αγοράς πρόσβασης και προέλευσης (εκκίνηση) κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ (ΑΤΗΚ).

Σχετικά Έγγραφα: 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση CY 2015 1726
Notification Paper Market Analysis Ex 15
Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 17/2015