ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ Η.Ε. 01/2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ Η.Ε. 01/2019 (159.6 Kb)

Προσχέδιο του περί Τροποποίησης του περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 56/2018), Διάταγμα του 2019